Ventspils

Kuldīga

Talsi

Bauska

Rīga

Tukums

Finanses un Grāmatvedība

Norēķinu Rekvizīti

Nosaukums: SIA “ZELTA ZIEDS”
Reģistrācijas kods: 43603052029
PVN reģistrācijas Nr.: LV43603052029
Juridiskā adrese: Draudzības iela 23, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Norēķinu rekvizīti:
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABA LV22
Konta Nr.: LV89HABA0551044486689